วิดีโอ และพรีเซนเทชั่นส์
General Presentation
กิจกรรม วันที่ ชมภาพวิดีโอ ดาวน์โหลด PDF
งานประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 2 ปี 61/62
Venue : BTSC building, 1st floor
16 พ.ย. 2561
งานประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 1 ปี 61/62
Venue : BTSC building, 1st floor
16 ส.ค. 2561
กิจกรรม วันที่ ชมภาพวิดีโอ ดาวน์โหลด PDF
งานประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 4 ปี 60/61
Venue : BTSC building, 1st floor
01 มิ.ย. 2561
งานประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 3 ปี 60/61
Venue : BTSC building, 1st floor
19 ก.พ. 2561
งานประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 2 ปี 60/61
Venue : Eastin Grand Hotel Sathorn
14 พ.ย. 2560
งานประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 1 ปี 60/61
Venue : BTSC building, 1st floor
17 ส.ค. 2560
กิจกรรม วันที่ ชมภาพวิดีโอ ดาวน์โหลด PDF
งานประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 4 ปี 59/60
Venue : BTSC building, 1st floor
02 มิ.ย. 2560
งานประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 3 ปี 59/60
Venue : BTSC building, 1st floor
16 ก.พ. 2560
งานประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 2 ปี 59/60
Venue : Eastin Grand Hotel Sathorn
10 พ.ย. 2559
งานประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 1 ปี 59/60
Venue : Eastin Grand Hotel Sathorn
11 ส.ค. 2559
กิจกรรม วันที่ ชมภาพวิดีโอ ดาวน์โหลด PDF
งานประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 4 ปี 58/59
Venue : Eastin Grand Hotel Sathorn
01 มิ.ย. 2559
งานประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 3 ปี 58/59
Venue : BTSC building, 1st floor
16 ก.พ. 2559
งานประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 2 ปี 58/59
Venue : BTSC building, 1st floor
12 พ.ย. 2558
งานประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 1 ปี 58/59
Venue : BTSC building, 1st floor
14 ส.ค. 2558
กิจกรรม วันที่ ชมภาพวิดีโอ ดาวน์โหลด PDF
งานประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 4 ปี 57/58
Venue : BTSC building, 1st floor
28 พ.ค. 2558
งานประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 3 ปี 57/58
Venue : BTSC building, 1st floor
12 ก.พ. 2558
งานประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 2 ปี 57/58
Venue : BTSC building, G floor
12 พ.ย. 2557
งานประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 1 ปี 57/58
Venue : BTSC building, G floor
14 ส.ค. 2557
กิจกรรม วันที่ ชมภาพวิดีโอ ดาวน์โหลด PDF
งานประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 4 ปี 56/57
Venue : BTSC building, G floor
28 พ.ค. 2557
งานประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 3 ปี 56/57
Venue : BTSC building, G floor
13 ก.พ. 2557
งานประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 2 ปี 56/57
Venue : BTSC building, G floor
14 พ.ย. 2556
งานประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 1 ปี 56/57
Venue : BTSC building, G floor
15 ส.ค. 2556