งบการเงิน
งบการเงิน ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2 61/62 191 Kb.
งบการเงินไตรมาสที่ 1 61/62 193 Kb.
งบการเงิน ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 4 60/61 452 Kb.
งบการเงินไตรมาสที่ 3 60/61 263 Kb.
งบการเงินไตรมาสที่ 2 60/61 422 Kb.
งบการเงินไตรมาสที่ 1 60/61 400 Kb.
งบการเงิน ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 4 59/60 333 Kb.
งบการเงินไตรมาสที่ 3 59/60 216 Kb.
งบการเงินไตรมาสที่ 2 59/60 199 Kb.
งบการเงินไตรมาสที่ 1 59/60 187 Kb.
งบการเงิน ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 4 58/59 300 Kb.
งบการเงินไตรมาสที่ 3 58/59 225 Kb.
งบการเงินไตรมาสที่ 2 58/59 235 Kb.
งบการเงินไตรมาสที่ 1 58/59 223 Kb.
งบการเงิน ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 4 57/58 283 Kb.
งบการเงินไตรมาสที่ 3 57/58 191 Kb.
งบการเงินไตรมาสที่ 2 57/58 190 Kb.
งบการเงินไตรมาสที่ 1 57/58 208 Kb.
งบการเงิน ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 4 56/57 260 Kb.
งบการเงินไตรมาสที่ 3 56/57 229 Kb.
งบการเงินไตรมาสที่ 2 56/57 206 Kb.
งบการเงินไตรมาสที่ 1 56/57 64 Kb.